Följ oss på sociala medier: Instagram

Förtroendevalda

Nora Myrne Widfors
Göta studentkår
Kårordförande
0707-154 631
Jesper Anttila
Göta studentkår
Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor
0707-154 632
Piroska Osváth
Göta studentkår
Vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor
0707 - 154 633
Edwin Fondén
Samhällsvetarsektionen
sektionsordförande
0707 - 609 835
Jesper Jakobsson
Samhällsvetarsektionen
vice sektionsordförande
0736 - 124 483
Erik Liberg
Utbildningsvetenskapliga sektionen
sektionsordförande
0704 -963 483
Anneli Arohlén
Utbildningsvetenskapliga sektionen
Vice sektionsordförande (även Humanistsektionen)
0707 - 609 836
Nico Hengst
Humanistsektionen
sektionsordförande
0707 - 953 561
Johan Ben Mohammad
Naturvetarsektionen
sektionsordförande
0704 - 833 483
Ludvig Lindblom
IT Section
sektionsordförande
0736 - 988 619

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap