Skip to main content
Workshop

Vi vill ha din feedback på Göta studentkårs verksamhetstrategi!

I december gick vi ut med information om att arbetet med en verksamhetstrategi hade påbörjats. Vi bjöd in till en workshop med medlemmar i början på januari och har sedan dess arbetat med att bland annat gå igenom tidigare års verksamhetsplaner och närstudera verksamhetsstrategier från en mängd liknande organisationer.

Vi har också tidigare informerat om att ett utkast till strategidokument skulle gå ut på remiss senare i vår, och nu är det dags!

Det första utkastet till verksamhetsstrategi finns att läsa här >>

Och om du vill ge feedback på innehållet, följ länken till formuläret >>