Skip to main content

Student well-being

Göta studentkår vill se ett universitet där ingen student blir sjuk av sina studier.

Studenter är en utsatt grupp, både ekonomiskt och har en press inom sina studier på sig. Detta skapar en situation där många studenter mår dåligt till följd av sina studier. Detta är inte acceptabelt och vi vill därför se större krafttag från universitetet för att tackla den psykiska och fysiska ohälsan bland studenter. Ohälsa ska aldrig leda till att en student inte kan avsluta sina studier eller leva fullgott liv.

Göta studentkår vill
Göta studentkår vill
  • Utvidga studenthälsovården så den arbetar mer förebyggande
  • Genomföra en undersökning hos studenterna om hur hälsoläget på Göteborgs universitet ser ut idag
  • Att studenter ses som en given part i arbetet med ohälsa på universitetet

Håller du med?
Bli medlem i Göta studentkår!