Följ oss på sociala medier: Instagram

Medlemskap

Göta studentkår är en ideell organisation som bygger på medlemskap och ideellt engagemang. Därmed inte sagt att du måste engagera dig för att bli medlem.

Se det snarare som att genom att bli medlem i Göta studentkår ges du möjlighet att engagera dig om du så vill. Men den viktigaste anledningen att bli medlem är att du stärker vår legitimitet att driva studentfrågor och utöva studentinflytande på Göteborgs universitet. Ju fler vi är desto bättre kan vi driva frågor som förbättrar din utbildning och dina studieförutsättningar! 

Klicka här eller på bilden nedan för att komma till registreringssidan (öppnas i ett nytt fönster). Du väljer själv om du vill bli medlem i en termin eller för ett helt år.

Ny medlem

Om du vill teckna ett nytt medlemskap hos Göta studentkår innan terminen börjar (15 januari) bör du göra detta med den avi du får på posten i början av året. Från den 2 januari kan du också ringa eller skicka epost till vår expedition så hjälper de dig.

Obs! Du kan alltså inte använda dig av "bli medlem!"-länken till självbetjäningen på vår hemsida förrän den 15 januari.

Förnya medlemskap

Om du skall förnya ditt medlemskap går det bra att antingen betala med avin du får på posten eller logga in via självbetjäningen för att se avin digitalt. Observera att du själv väljer vilken avi du vill betala, terminsmedlemskap eller helårsmedlemskap.

Terminsmedlemskap

Välj din sektion samt "HT" eller "VT" (beroende på om innevarande termin är hösttermin eller vårtermin). Exempel: Du vill bli medlem för höstterminen 2017 på Samhällsvetarsektionen. Välj Samhällsvetarsektionen HT. Terminsmedlemskapet kostar 150 kr.

Helårsmedlemskap
Välj din sektion samt "HT-VT" eller "VT-HT" (beroende på om innevarande termin är hösttermin eller vårtermin). Exempel: Under höstterminen 2017 vill du teckna ett helårsmedlemskap på Samhällsvetarsektionen. Välj Samhällsvetarsektionen HT-VT. Helårsmedlemskapet kostar 200 kr.

Obs! Din sektion motsvarar den fakultet du studerar på. Är du osäker på vilken sektion du tillhör är du välkommen att kontakta vår expedition på exp@gota.gu.se eller ring 031 - 708 44 40 så hjälper de dig!

Vill du att vi mejlar dina betalningsuppgifter till dig? Mejla i sådana fall dina personuppgifter (namn, adress, personnummer, telefonnummer) samt vilken kurs eller program du läser till exp@gota.gu.se.

Stödmedlemskap är endast till för icke-studerande eller tidigare studenter som vill fortsätta stödja vår verksamhet. Som stödmedlem får du tillgång till vissa av våra medlemsförmåner. Du måste dock vara student för att få tillgång till exempelvis Mecenats studentrabatter. För mer information om stödmedlemskapet, kontakta vår expedition.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap