Hoppa till huvudinnehåll
Mötesordförande

Kallelse till Göta studentkårs konstituerande fullmäktige för verksamhetsåret 2020/21

Härmed kallas alla nyvalda ledamöter i fullmäktige samt medlemmar till det konstituerande fullmäktigemötet för verksamhetsåret 2020/2021 lördagen den 4:e april klockan 10:00 i Lingsalen på Studenternas hus (Götabergsgatan 17).
Under mötet kommer bland annat budget och verksamhetsplan att klubbas samt val till alla förtroendeposter att utföras.

Som medlem i Göta studentkår har du rätt att närvara på mötet samt yttra dig och yrka i frågor under mötet.

Det kommer bjudas på lunch, men för detta krävs anmälan. Anmälan sker via denna länk.

Länk till dagordning

Fler nyheter