Hoppa till huvudinnehåll
Sök till de sista studentrepresentantsplatserna!
Nu är sista chansen att söka till studentrepresentant.
Välkommen till Götagröten 2020
Alla medlemmar är härmed inbjudna till den traditionsenliga Götagröten, men i år med en digital twist!
Fyllnadsval till verksamhetsrevisor
Göta studentkår söker efter en verksamhetsrevisor för ​​​​​​​resterande del av verksamhetsåret 20/21.
En säker jul - råd till hemvändande studenter
Idag, tisdag 8 december, meddelade regeringen att rekommendationer och restriktioner angående Covid-19 förlängs över julhelgerna.
Bli phadder under vårens inspark!
Nu kan du bli phadder för vårterminens nya studenter, sök här!
Antalet fysiska examinationer har minskat med 80 procent under december
Nästan 80 procent av alla planerade salstentamina i skrivsalen på Viktoriagatan 30 har avbokats.
Nytt beslut fattat kring salstentor
Göteborgs universitet har fattat ett nytt beslut kring fysiska salstentor för resterande del av höstterminen 2020.
Hur vill du att distansundervisning ska se ut?
Svara på en enkät om hur du vill ha distansundervisning.
Insparken för vårterminen 2021 blir digital
Göta studentkår har beslutat att vårinsparken för terminsstarten 2021 blir helt digital.
Nytt rektorsbeslut: Skärpta restriktioner för vistelse på campus
Rektor har reviderat höstens inriktningsbeslut i linje med regeringens beslut om de nya restriktionerna.
Bli dina medstudenters arbetsmiljöombud
Nu kan du söka till att bli studentarbetsmiljöombud vid din institution. Läs mer och anmäl dig här!
Pausade medlemsförmåner på O'Learys Järntorget fram tills årsskiftet 20/21
Göta studentkårs medlemsförmåner på O'Learys Järntorget är pausade.