Hoppa till huvudinnehåll
Ansökningen för föreningsstatus är nu öppen!

Den 27 april öppnar Göta studentkår upp för ansökningar till föreningsstatus.

Val till suppleanter i SGS styrelse

Vill du vara studenternas röst i Göteborgs största studentbostadsaktör?

Utlysning av centrala studentrepresentantsuppdrag

Nu söker vi dig som vill föra studenternas talan i centrala nämnder, kommittéer och arbetsgrupper

Fyllnadsval - nominera till heltidarposter och andra viktiga uppdrag!

På konstituerande fullmäktigemötet den 4 april, som också live-sändes på facebook, valdes följand

Akademiska kören

Akademiska Kören (AK) bildades 1919 vid Studentkåren vid dåvarande Göteborgs Högskola.

Sitter du fast i första paragrafen? Hjälp finnes!

Enheten för akademiskt språk (ASK) på Göteborgs universitet erbjuder hjälp till dig som skriver u

Välkommen till vårt första digitala konstituerande fullmäktigemöte!

Med hänvisning till risken för spridning av coronaviruset har Göta studentkår valt, som många and

Vi vill ha din feedback på Göta studentkårs verksamhetstrategi!

I december gick vi ut med information om att arbetet med en verksamhetstrategi hade påbörjats.

Fyllnadsval till tidningsföreningen den Götheborgske Spionens styrelse 19/20

Göteborgs universitets studentkårer (GUS)  utlyser nu fyllnadsval till tidningsföreningen den Göt

Göteborgs universitet övergår till distansstudier - klart 26 mars

Regeringen rekommenderade idag att universitet och högskolor, för att minska spridningen av Covid

Kallelse till Göta studentkårs konstituerande fullmäktige för verksamhetsåret 2020/21

Härmed kallas alla nyvalda ledamöter i fullmäktige samt medlemmar till det konstituerande fullmäk

Prenumerera på Kårövergripande