Dina rättigheter

Dina rättigheter som student

 

Som student vid Göteborgs universitet har du ett antal rättigheter och skyldigheter. Vissa är stadgade i lag och förordning, andra är lokala bestämmelser som rör Göteborgs universitet specifikt.

De stora, nationella, regelverken av betydelse är framför allt Högskolelagen och Högskoleförordningen. På Universitetskanslerämbetets (UKÄ) hemsida, under fliken ”Studenträtt och tillsyn” finns det bra förklarat vad lag och förordning betyder, och där kan du också hitta vidare länkar till fulltextversioner. UKÄs hemsida hittar du här.

Det finns många styrdokument som rör förhållandet mellan Göteborgs universitet och studenter, men det finns särskilt ett dokument Göta studentkår tycker är noga att du känner till. Det heter ”REGLER FÖR STUDIER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID GÖTEBORGS UNIVERSITET”. Du hittar det här.

I dokumentet listas viktiga rättigheter du har som student på grund- avancerad- eller forskarnivå. Dokumentet gäller för samtliga utbildningar vid universitetet och ska användas utifrån ett studentcentrerat perspektiv.Om du tycker att regelsamlingarna är bra, ska du givetvis bli medlem i den organisation som sett till att de kommit till. Bli medlem!

Övriga styrdokument för Göteborgs universitet hittar du här. Se särskilt flikarna ”Forskning och forskarutbildning” samt ”Utbildning på grund och avancerad nivå”

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap