Fullmäktige

Kommande möten

Fullmäktigemöte #4
Tid
: 10 februari 2020 kl. 17.00
Plats: Lingsalen, Studenternas hus

Fulmäktigemöte #5
Tid: 17 mars 2020 kl. 17.00
Plats: Lingsalen, Studenternas hus

Fullmäktigemöte #6
Tid: 19 maj 2020 2019 kl. 17.00
Plats: Lingsalen, Studenternas hus

Dagordning och handlingar >>

Fullmäktige är Göta studentkårs högst beslutande organ. Där sätts ramar för Göta studentkårs verksamhet, budget och andra övergripande frågor. De har bland annat som uppgift att välja styrelse och sektionsstyrelser för Göta studentkår. 

Ledamötena i fullmäktige väljs en gång per år och vem som helst får lov att kandidera, enda kravet är att du är medlem i Göta studentkår. Kårvalet hålls på vårterminen.

I fullmäktige finns både enskilda ledamöter och så kallade listor, vilka ungefär motsvarar politiska partier eller koalitioner där medlemmar med liknande intressen för kåren gått samman. Fullmäktige består av 21 ledamöter. Vid rösträkningen görs en reservlista, vilket innebär att fullmäktige fylls på om det sker avhopp. Om en person hoppar av ersätts den i första hand av nästa person på samma lista, och annars av nästa person på reservlistan. Om det hoppar av fler ledamöter än det finns ersättare minskar storleken på fullmäktige.

Alla medlemmar kan skicka in motioner till Göta studentkårs fullmäktige, kårstyrelse eller sin sektionsstyrelse. För att motionera till fullmäktige eller kårstyrelsen skickar du ett mail till ordf@gota.gu.se. Frågor? Kontakta ordföranden eller vice ordförande för att få hjälp.

Fullmäktige 19/20 består av:

Paddingtons vänner
Sara Ben Maaouia
Jonatan Dovner
Emma Peders
Linnea Davidsson
Max Skeppstedt
Maja Andersson

Lärargäris
Elvis Leinonen
Linnéa Carlsson
Linnéa Norrhall
Alexandra Ghafari

Martin Johansson

Linus Holmberg

Andreas Stenlund

Sofie Stålberg

Ludvig Lindblom 

Nico Hengst

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>