Blogg

Filtrera innehåll

FÖRESTÄLLNING OM PSYKISK OHÄLSA - GRATIS BILJETTER TILL GU STUDENTER

Universitetet har blivit erbjudna 100 biljetter till ”Aldrig Ensam show” – en föreställning om psykisk ohälsa.

UKÄ söker ämneslärarstudenter för utvärderingsintervjuer

Just nu pågår en utvärdering av ämneslärarutbildningarna Vid Göteborgs universitet. Det är Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som utvärderar kvaliteten på din utbildning.

Nominera till SFS kommande verksamhetsår

Nu går det att nominera till förtroendeuppdrag på Sveriges Förenade Studentkårer! De aktuella posterna är:

Nu kan du ansöka om medel till studentmedia

Varje år avsätter Göteborgs universitet 1,8 miljoner som studentkårerna ska fördela mellan sökande studentmedier.

Delegation till SFSFUM

Den 3–5 maj sammanträder Sveriges förenade studentkårers (SFS) fullmäktige (FUM) i Östersund där SFS verksamhet för verksamhetsåret 19/20 sätts.

Avsägelse

Vice kårordförande Jesper Jakobsson har från och med vårterminens början valt att avgå från sitt uppdrag av personliga skäl. Vi önskar Jesper all lycka i framtiden!

Läs- och skrivstöd på GU

Vill du veta mer om vad universitetet kan erbjuda dig som är i behov av läs- och skrivstöd i dina studier? Universitetsbilblioteket bjuder in till drop-in i början av vårterminen.

Välkommen på förhandsvisning av Förbjuden Ingång på Göteborgs stadsteater

NÄR: Måndag 21 januari kl. 19.00

VAR: Göteborgs Stadsteater, Studion

Välkommen till årets första förhandsvisning!

Öppettider på expeditionen under julledigheten

Göta studentkårs expedition på Studenternas hus har julstängt fram till och med söndagen den 6 januari och öppnar igen som vanligt måndagen den 7 januari. 

Kårkällar'ns framtid

Som du kanske märkt så har Kårkällar’n varit stängd under höstterminen, detta på grund av ändrade regler och förutsättningar kring serveringstillståndet som gjort att vår ansökan dragit

SFS söker studentrepresentanter

Svergies Förenade Studentkårer, SFS, söker studentrepresentanter till flertalet studentrepresentanter på nationell nivå. För att kunna nominera sig sijälv ska man vara medem i Göta studentkår.

Välkommen på förhandsvisningen av "Om Tyranni" på stadsteatern

NÄR: Tisdag 4 december kl. 17.30 (samling i biljettkassan kl. 17.20).
VAR: Göteborgs Stadsteater, Lilla Scen (samling i biljettkassan).

Förhandsvisning av Upprorets Poet på Göteborgs Stadsteater

NÄR: Måndag 19 nov kl. 19.00
VAR: Göteborgs Stadsteater, Studion

Välkommen på gratis förhandsvisning av Upprorets Poet på Göteborgs Stadsteater!

Pages

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap