Delegation till SFSFUM

Den 3–5 maj sammanträder Sveriges förenade studentkårers (SFS) fullmäktige (FUM) i Östersund där SFS verksamhet för verksamhetsåret 19/20 sätts. Därför söker vi nu kårmedlemmar som är intresserade av att åka med och representera Göta studentkår i den nationella studentpolitiken.

Klicka här för att fylla i intressanmälan >>

Vilka är SFS?

Svergies förenade studentkårer (SFS) är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag ett femtiotal medlemskårer, vilka tillsammans samlar omkring en kvarts miljon studenter. Via SFS kan medlemskårerna ha en enad röst för att påverka den nationella politiken i en gemensam riktning.

Vad händer under SFSFUM?

Under SFSFUM så sätts ramarna för verksamheten nästkommande år. Exempel på detta är förändringar i stadga, sättandet av rambudget, val till förtroendeposter, behandling av motioner och mycket mer.

Vad händer inför SFSFUM?

Inför SFSFUM kommer den valda delegationen arbeta tillsammans för att lägga fram förslag på hur Göta studentkår borde ställa sig till propositioner från SFS-styrelse och motioner från andra kårer. Därför krävs det att man som delegat kan vara med i det förberedande arbetet inför SFSFUM.

Det är meriterande om du har erfarenhet av kongresser eller årsmöten i större ideella föreningar och/eller av politiskt påverkansarbete samt om du varit aktiv i Göta studentkår eller annan studentkår tidigare.
Medlemmar i SFS styrelse, doktorandkommitté eller valberedning är inte valbara som ombud.

Göta studentkår står för mat, boende och resor i samband med SFSFUM.

Ansökningsperioden stänger den 18 februari och delegaterna väljs vid kårstyrelsens möte den 26 februari.

Klicka här och ansök nu!

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>