INFÖR KÅRVALET: Intervju med fullmäktigeledamot Henrik Moldén

Snart är det dags för Kårvalet. Då väljs nästa verksamhetsårs kårfullmäktige.

Fullmäktige, studentkårens högsta beslutande organ, ses ca 6 gånger per år och är bland annat ansvariga för att utse och välja de tio studenter som under ett år tar studieuppehåll och arbetar heltid med Göta studentkår.

För att studentkåren skall ha ett välfungerande fullmäktige krävs att engagerade medlemmar ställer upp som kandidater och blir valda till fullmäktige under Kårvalet i slutet av mars.

Hur är det då att sitta som ledamot i Göta studentkårs fullmäktige? Vi ställde några frågor till nuvarande ledamot Henrik Moldén om hans tid i fullmäktige.

Hur länge har du suttit i fullmäktige?

- 1,5 år.

Vad innebär det att sitta i fullmäktige?

- Rent formellt så innebär det att man sitter i kårens högsta beslutande organ. Det är fullmäktige som i slutändan är ansvariga för allt från kårens ekonomi till att vi handlar på ett lagligt sätt samt att de som väljs och representerar kåren gör det på ett bra sätt.

På vilket sätt påverkas medlemmar?

- Det påverkar medlemmarna i att vi styr helt hur kåren arbetar i slutändan. Det kan till exempel handla om att vi beslutar om hur många heltidare som skall vara ansvariga för just din sektion. Är det så att man är med i en kårförening, till exempel ett sexmästeri, så är det vi som godkänner att man får vara det och därmed får tillgång till lokaler och sådant.

Vad har du drivit för frågor?

- I år så har jag inte haft några riktiga frågor jag motionerat om, däremot förra året så drev jag bl.a. en fråga som handlade om att förbättra heltidarnas arbetsmiljö. Det var väldigt många av dem som jobbade alldeles för mycket. Så jag och en person till ville gärna få igenom att de skulle börja tidrapportera just för att det var många som inte förstod riktigt hur många timmar de faktiskt jobbade.

”…förra året så drev jag bl.a. en fråga som handlade om att förbättra heltidarnas arbetsmiljö... många förstod inte riktigt hur många timmar de faktiskt jobbade…”

 

Vad har det gett dig att sitta i fullmäktige?

- Om man talar om personlig utveckling så tror jag att det bl.a. har givit mig att jag har blivit bättre på att fatta mig kort och koncist. När man sitter i en stor grupp och pratar om något så är det väldigt svårt att i början “get your point across” så att säga. Jag tror verkligen det är bra att kunna sitta i en stor grupp och lära sig diskutera utifrån de förutsättningarna som finns där. Det är inte helt lätt att nå ett beslut när man sitter upp till 20 personer som ska rösta om någonting och alla har en väldigt specifik åsikt. Det gäller då att komma fram i den gruppen till en skrivelse man är överens om och det är inte helt okomplicerat alla gånger.

”…det är bra att kunna sitta i en stor grupp och lära sig diskutera utifrån de förutsättningarna som finns…”

 

Varför ska man sitta i fullmäktige?

- Jag tycker man ska sitta i fullmäktige för att det är kul att representera personer som faktiskt röstar på en. Det är ju ett förtroende man får och att förvalta det förtroendet tror jag är både givande för personen men också för Göta som organisation.

Vad var det som fick dig att kandidera till fullmäktige?

- Jag har gjort annat i kåren innan, jag har bl.a. suttit i Valberedningen och varit kassör för en studentgrupp och liknande. Så jag hade suttit med på många fullmäktigemöten redan. Men jag beslutade mig till slut för att kandidera själv, för när jag satt med på mötena så tänkte jag “jaja men jag vill ju också vara med och rösta om det här” så det var därför jag kandiderade.

Vad är det bästa fullmäktige gjort?

- Man har ju skapat Göta studentkår, det är ju trots allt ett ganska stort och bra beslut kan jag tycka. Men just nu så håller vi på med lite omorganiseringar, dagens Göta studentkår är en relativt ny organisation så fullmäktige håller hela tiden på att ta beslut om hur man ska utveckla den här organisationen. En del beslut är bra, andra är mindre bra men det måste vara fullmäktige som tar besluten. Jag tycker fullmäktige överlag har gjort ett bra jobb i det.

Finns det något som fullmäktige kan förbättra?

- Ja, Jag tycker egentligen att man borde vara bättre på att få fler representerade från de olika sektionerna. Just nu är det bara jag från Samhällsvetarsektionen, majoriteten av fullmäktige är pedagoger, det finns även några humanister och någon naturvetare tror jag. Men jag tycker verkligen att fullmäktige borde bli bredare utifrån vilka utbildningar och fakulteter som är representerade av Göta studentkår.

”…fullmäktige borde bli bredare utifrån vilka utbildningar och fakulteter som är representerade av Göta studentkår…”

 

Vad har du för tips till nya kandidater som vill sitta i fullmäktige?

- Om man är ny i organisationen så skulle jag rekommendera att man skapar en så kallad lista tillsammans med några andra studenter och då blir som ett parti. Då kan man väldigt enkelt sitta och prata ihop sig innan mötet med de andra på sin lista och läsa igenom handlingarna och tycka till och tänka till. För om man är helt ny i fullmäktige kan det vara ganska svårt att som ensam kandidat få igenom sina frågor och få över de andra ledamötena på sin sida.

Intervju av: Therese Jansson Öhman

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>