Nominera till SFS kommande verksamhetsår

Nu går det att nominera till förtroendeuppdrag på Sveriges Förenade Studentkårer! De aktuella posterna är:

  • SFS presidium
  • Ledamöter i SFS styrelse
  • SFS Doktorandkommittés ordförande
  • Ledamöter i SFS Doktorandkommitté
  • SFS verksamhetsrevisorer
  • Ledamöter i SFS valberedning

Om du är intresserad av någon av posterna, kontakta din kår för att de ska nominera dig. Du kan läsa mer posterna och om hur nomineringsprocessen går till här: sfs.se/sfsfum-2019 under rubriken Nomineringsanmodan.

Har du några frågor? Skicka ett mejl till ordf.valberedning@sfs.se.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>