Uppdaterade regler för kårföreningar under Göta studentkår

Under verksamhetsåret har beslut tagits av fullmäktige att strukturera om hur Göta arbetar med underföreningar, så kallade kårföreningar. Dessa har tidigare varit föreningar med egna organisationsnummer som samarbetar med studentkåren genom kontakt direkt med Kårstyrelsen. 

Vi har nu sett över det här systemet och tagit fram en mer flexibel struktur som tillåter olika typer av föreningar baserat på föreningarnas verksamhet och förutsättningar. 

Kort sagt kan sägas att det kommer finnas 2 typer av föreningar.

• Kårföreningar kommer vara föreningar som riktar sig till alla studenter som Göta studentkår representerar. Dessa kommer att ha kontakt direkt med Kårstyrelsen (likt tidigare).

• Sektionsföreningar kommer vara föreningar som vänder sig primärt till studenter på en viss sektion. Till dessa kommer även höra det som vi tidigare benämnt som "studentgrupper".

Ingen av föreningstyperna (bortsett "hedersföreningar" som är en typ av kårförening) har längre krav på sig att vara sin egen organisation med eget organisationsnummer.

Fullständig information om organisationsförändringen hittar du i det nya dokumentet Regler för Göta studentkårs föreningar.

Regler för Göta studentkårs föreningar (pdf) >>

Med anledning av strukturförändringarna kommer alla föreningar fram i vår behöva ansöka om ny föreningsstatus.

För att förenkla ansökningsprocessen har vi satt ihop ett kit med bland annat exempel på stadga och hur ett konstituerande mötesprotokoll kan se ut. Här hittar du dessa tillsammans med övriga dokument som behövs för att ansöka om föreningsstatus >> Ansökningsperioden för samtliga föreningar är 1 april till 5 maj 2019.

För att svara på eventuella frågor som uppkommer i samband med dessa organisationsförändringar bjuder Göta in till ett informationsmöte där befintliga och presumptiva föreningar och studentgrupper kan ställa frågor. Mötet äger rum den 3 april klockan 16-17 i Tidningsrummet på Studenternas hus.

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap