Välkommen till Göta studentkår

Vi är en av Sveriges största studentkårer och representerar alla studenter och doktorander inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, utbildningsvetenskap, humaniora och IT vid Göteborgs universitet. 

Göta studentkår företräder dina intressen gentemot universitetet och arbetar med att förbättra både din utbildning och din tid som student i Göteborg.

Genom samarbetsorgan som GFS (Göteborgs förenade studentkårer) och SFS (Sveriges förenade studentkårer) utövar vi politiskt påverkansarbete på både lokal och nationell nivå med ämnen som studentbostäder, kollektivtrafikrabatter och CSN-bidrag ständigt på agendan. Där det finns saker att förbättra för studenter, där finns vi!

Vad gör en studentkår?

Studentkårens viktigaste uppgift är att bedriva utbildningsbevakning. Det innebär kort sagt att vi ser till att studenternas perspektiv förs fram när beslut tas på universitetet som på något sätt påverkar din utbildning. Vi kvalitetssäkrar, kommer med förslag och säger ifrån när ett beslut riskerar att drabba våra studenter negativt. 

Rätten för studenter att komma till tals är lagstadgad. Det är studentkåren som förvaltar den rätten. Vi arbetar tillsammans med universitetet för att säkerställa att din utbildning lever upp till dina förväntningar.

Genom att betala kåravgiften legitimerar du vår verksamhet och tar ställning för ökat studentinflytande på Göteborgs universitet.

Hur arbetar vi med studentinflytande?

Utser studentrepresentanter
Dessa bidrar med studenternas perspektiv och studenternas röst. De företräder dig i alla organ på universitetet, och i till exempel SGS studentbostäders, Fysikens och Akademihälsans styrelser. Läs mer om studentrepresentanterna här.

Skapar mötesplatser
Studentkåren arrangerar mottagning för nya studenter, sittningar och pubar, nätverksmässor och arbetsmarknadsdagar för att våra medlemmar ska träffa varandra och knyta kontakter. Vi arrangerar även öppna föreläsningar som komplement till er utbildning och med fokus på er studiemiljö.

Förbättrar studenters studiemiljö
Vi utser och utbildar studentarbetsmiljöombud, SAMO:s. De går regelbundna arbetsmiljöronder tillsammans med personalrepresentanter från respektive institution och säkerställer en god arbetsmiljö för alla studenter.

Förbättrar studenters förutsättningar
Genom vårt nationella samarbetsorgan Sveriges förenade studentkårer (SFS), påverkar vi riksdagspolitiker och andra makthavare som har inflytande över studenters förutsättningar, såsom CSN. Till exempel finns CSNs tillägg för studenter med barn enbart tack vare studentkårernas påverkansarbete.

Göta studentkårs organisation
Läs mer om fullmäktigekårstyrelsen och sektionerna.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>