Studentrepresentanter

Studentrepresentation är studentkårens viktigaste uppgift. Rätten för studenter att vara representerade när beslut tas som rör deras utbildning eller studiemiljö är lagstadgad och det är en rätt som vi tar på största allvar.

Göta studentkår har studentrepresentanter i samtliga råd och beslutande organ på universitetets alla nivåer. Det innebär att vi har rätt att föra din talan och rösta enligt dina intressen i frågor som rör allt från vilken litteratur som skall ingå i din nästa kurs till vem som skall bli universitetets nya rektor och allt däremellan.

Vill du komma i kontakt med studentrepresentanter för din kurs, institution eller annat specifikt organ? Eller vill du kanske anmäla dig till att själv bli studentrepresentant? Hör av dig till din sektionsstyrelse!

Programråd, ämnesråd eller liknande

Varje utbildning har ett programråd och flera kurser eller ämnesfält har liknande organ. I dessa diskuteras den specifika utbildningens utformning och utförande.

Institutionsråd

På varje institution vid Göteborgs universitet finns det ett institutionsråd, det är rådgivande åt prefekten (chefen för institutionen) och ett forum för dialog och diskussion av institutionens verksamhet. Här kan bland annat frågor rörande alla institutionens utbildningar på en gemensam och mer strategisk nivå lyftas.

Fakultetsnivå

På fakulteterna finns flera olika beredande och beslutande organ som berör alla delar av fakultetens verksamhet, där både större strategiska diskussioner först och beslut rörande specifika utbildningar tas. Dessa kan beröra bland annat utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning och forskning. Det finns också prefektråd, där alla institutioners prefekter och fakultetens dekaner möts, och fakultetsstyrelsen, som är fakultetens högst beslutande organ. Göta studentkår har en eller flera studentrepresentanter i vardera av dessa.

Hör av dig till din sektion för att få reda på mer specifikt vad för organ som finns vid din fakultet och för att anmäla intresse att bli studentrepresentant! Kontaktinformation hittar du här.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>