Skip to main content

Below you will find a list of all available student rep positions that we are currently looking to fill. The list is unfortunately only available in Swedish.

 

Filtrera

Filtrera per institution eller fakultet. Väljer du fakultet visas alla uppdrag på den fakulteten.
Filtrera på studentrepresentant (grundläggande eller avancerad nivå), doktorandrepresentant eller SAMO.
Uppdragsorgan Typ av uppdrag Kontaktperson
Beredningsgrupp för mastersprogrammet i psykologisk vetenskap - Psykologiska institutionen
Psykologiska institutionen
Studentrepresentant avancerad nivå Charlotta Pettersson
Beredningsgrupp för fristående kurser på avancerad nivå - Psykologiska institutionen
Psykologiska institutionen
Studentrepresentant avancerad nivå Charlotta Pettersson
Beredningsgrupp för fristående kurser på grundnivå - Psykologiska institutionen
Psykologiska institutionen
Studentrepresentant grundläggande nivå Charlotta Pettersson
Institutionsrådet - Psykologiska institutionen Studentrepresentant grundläggande nivå Charlotta Pettersson
Arbetsvetarprogrammets programråd - Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Studentrepresentant grundläggande nivå Charlotta Pettersson
KPG
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Studentrepresentant grundläggande nivå Charlotta Pettersson
SAMO (Arbetsmiljögruppen)
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Studentarbetsmiljöombud Charlotta Pettersson
SAMO (Arbetsmiljögruppen)
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Studentarbetsmiljöombud Charlotta Pettersson
Beredningsgrupp för utbildning
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Studentrepresentant grundläggande nivå Charlotta Pettersson
Lärarförslagsnämnden
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Studentrepresentant grundläggande nivå Charlotta Pettersson
Institutionsrådet - Förvaltningshögskolan
Förvaltningshögskolan
Studentrepresentant grundläggande nivå Charlotta Pettersson
Utbildningsråd - Förvaltningshögskolan
Förvaltningshögskolan
Studentrepresentant grundläggande nivå Charlotta Pettersson
Programråd - Institutionen för globala studier
Institutionen för globala studier
Studentrepresentant grundläggande nivå Charlotta Pettersson
Programråd kommunikationsprogrammet
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Studentrepresentant grundläggande nivå Stina Arketeg
Programråd för evidensbasering
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Studentrepresentant grundläggande nivå Stina Arketeg
Programråd MLT
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Studentrepresentant grundläggande nivå Stina Arketeg
Programråd Liberal Arts
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Studentrepresentant grundläggande nivå Stina Arketeg
Programråd gendering practices
Humanistiska fakulteten
Studentrepresentant grundläggande nivå Stina Arketeg
Arbetsmiljögrupp IKI
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
Programråd kandidatprogram i hälsopromotion
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
Institutionsråd IKI
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
VFU samverkansgrupp yrkeslärarprogrammet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
VFU samverkansgrupp ULV/VAL-programmet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
VFU samverkansgrupp Kompletterande Pedagogisk Utbildning förhöjd studietakt (KPU-f)
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
VFU samverkansgrupp Kompletterande Pedagogisk Utbildning ordinarie studietakt (KPU)
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
Uppdrag
Beredningsgrupp för mastersprogrammet i psykologisk vetenskap - Psykologiska institutionen
Psykologiska institutionen
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Beredningsgrupp för fristående kurser på avancerad nivå - Psykologiska institutionen
Psykologiska institutionen
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Beredningsgrupp för fristående kurser på grundnivå - Psykologiska institutionen
Psykologiska institutionen
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Institutionsrådet - Psykologiska institutionen
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Arbetsvetarprogrammets programråd - Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
KPG
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
SAMO (Arbetsmiljögruppen)
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
SAMO (Arbetsmiljögruppen)
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Beredningsgrupp för utbildning
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Lärarförslagsnämnden
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Institutionsrådet - Förvaltningshögskolan
Förvaltningshögskolan
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Utbildningsråd - Förvaltningshögskolan
Förvaltningshögskolan
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd - Institutionen för globala studier
Institutionen för globala studier
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd kommunikationsprogrammet
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd för evidensbasering
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd MLT
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Liberal Arts
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd gendering practices
Humanistiska fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Arbetsmiljögrupp IKI
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd kandidatprogram i hälsopromotion
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Institutionsråd IKI
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
VFU samverkansgrupp yrkeslärarprogrammet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
VFU samverkansgrupp ULV/VAL-programmet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Engelska
Uppdraget pågår t.o.m:
VFU samverkansgrupp Kompletterande Pedagogisk Utbildning förhöjd studietakt (KPU-f)
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
VFU samverkansgrupp Kompletterande Pedagogisk Utbildning ordinarie studietakt (KPU)
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
VFU samverkansgrupp grundlärarprogrammet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
VFU samverkansgrupp förskolelärarprogrammet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
VFU-beredningen
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Utbildningsutskottet
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Prefektens beslutsmöte IPS
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Arbetsmiljögrupp IPS
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Arbetsmiljögrupp IPS
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Yrkeslärarprogrammet
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Speciallärar/Specialpedagogprogrammet
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd kandidatprogram i pedagogik
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Institutionsråd IPS
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Prefektens beslutsmöte IDPP
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Arbetsmiljögrupp IDPP
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Utbildning för hållbar utveckling - masterprogram
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Kompletterande Pedagogisk Utbildning föhöjd studietakt (KPU-f)
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Kompletterande Pedagogisk Utbildning ordinarie studietakt (KPU)
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Grundlärarprogrammet 4-6
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Grundlärarprogrammet F-3
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Grundlärarprogrammet fritidshem
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd masterprogram i didaktik
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Institutionsråd IDPP
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Institutionsråd IDPP
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Arbetsmiljögrupp IPKL
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Förskollärarprogrammet
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd International master programme in Information technology and learning
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Engelska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Miljöberedningen
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Arbetsgruppen för undersökning av möjligheter kring hybridundervisning
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Utbildningsråd för kompletterande lärarutbildningar, ULV och VAL
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Uppdraget pågår t.o.m:
Miljöberedningen
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Lokalkommittén
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Lärarförslagsnämnden
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Lokala arbetsmiljökommittén
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Beslutsmöte med vice prefekt gällande utbildningsfrågor - Statsvetenskapliga institutionen
Statsvetenskapliga institutionen
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Översynsgrupp mastersprogrammet - Socialt arbete
Institutionen för socialt arbete
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd översättningsprogrammet
Institutionen för språk och litteraturer
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd för Tysk samtidslitteratur och kultur
Institutionen för språk och litteraturer
Mötesarvode: Ja
Uppdraget pågår t.o.m:
Programrådet internationella språk.prog
Institutionen för språk och litteraturer
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd för mastersprogrammet i politisk kommunikation - JMG
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Samverkansberedningen
Naturvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Arkeologisk praktik och teori
Institutionen för historiska studier
Mötesarvode: Ja
Lokala arbetsmiljögruppen
Institutionen för svenska språket
Mötesarvode: Ja
Kursplanegruppen
Institutionen för svenska språket
Mötesarvode: Ja
Prefektsbeslutsmöte
Institutionen för kulturvetenskaper
Mötesarvode: Ja
Utbildningsråd Praktisk filosofi
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Mötesarvode: Ja
Utbildningsråd Lingvistik
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Mötesarvode: Ja
Lokala arbetsmiljögruppen
Institutionen för språk och litteraturer
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Geovetarcentrums Instutitionsråd
Institutionen för geovetenskaper
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd kandidatprogram i kostekonomi
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd kandidatprogram i sports coaching
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Institutionsråd Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap (IKI)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd masterprogram i utbildningsledarskap
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m: