Skip to main content
Bild på spargris

1000 kronor mer i fickan under 2023!

Regeringen har beslutat om att höja prisbasbeloppet från 48 300 kronor 2022 till 52 500 kronor 2023. Det är en höjning med 8,7 procent. Höjningen innebär att studerande med studiemedel får drygt 12 000 kronor för fyra veckors heltidsstudier. En ökning med 1000 kronor jämfört med 2022. Det höjda prisbasbeloppet innebär också att fribeloppet för 20 veckors heltidsstudier med studiemedel höjs från 93 561 kronor under 2022 till 101 697 kronor för 2023.

Läs hela artikeln på CSN hemsida, här.