Skip to main content

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Kursplanegruppen är den grupp som reviderar och förbereder kursplaner vid Institutionen för svenska språket. Kursplanen är ett väldigt viktigt dokument eftersom det är det juridiska dokument som säger vad vi studenter kan förvänta oss av den utbildning vi söker till. Här bidrar du som studentrepresentant med studenternas perspektiv, samtidigt som du får en bra erfarenhet av att granska och jobba med texter. 

Du som söker behöver vara intresserad av att jobba med text och vara beredd på att läsa dokument inför kursplanegruppens möten. Det spelar ingen roll om du är student på en fristående kurs eller läser inom ett program. Du behöver vara medlem i Göta studentkår. Hör av dig till humsek@gota.gu.se för att anmäla ditt intresse eller få mer information. 

Uppdragsorgan:
Kursplanegruppen
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Institutionen för svenska språket
Kontaktperson:
Daniel Johansson
Mötesarvode:
Ja