Skip to main content

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Uppdragsorgan:
Samverkansberedningen
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktperson:
Adnan Jordamovic
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska