Skip to main content

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

I programrådet för Internationella Språk diskuteras viktiga frågor som rör utbildningen. Det kan till exempel handla om examinationer, schemaläggning eller kurslitteratur. Du som studentrepresentant bidrar med studenternas perspektiv i dessa frågor, så att utbildningen blir så bra som möjligt för dig och dina programkamrater. 

Du som söker behöver studera på programmet för Internationella Språk, men det spelar ingen roll vilken termin du går. Du behöver vara intresserad av att vara med och utveckla och förbättra programmet, samt vara medlem i Göta studentkår. Hör av dig till humsek@gota.gu.se för att anmäla ditt intresse eller för att få mer information. 

Uppdragsorgan:
Programrådet internationella språk.prog
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Institutionen för språk och litteraturer
Kontaktperson:
Stina Arketeg
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska