Skip to main content

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Utbildningsrådet arbetar med planering, uppföljning och utveckling av utbildningarna som helhet. Utbildningsrådets uppdrag är att säkerställa att utbildningarna som helhet svarar mot examensmålen.

Uppdragsorgan:
Utbildningsråd för kompletterande lärarutbildningar, ULV och VAL
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Kontaktperson:
Carl Hedin
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja