Göta International Committee (GIC)

GIC is part of the Göta Student Union (Göta studentkår), both are non-profit organisations working to ensure that all students, including international students, get the most out of their stay here in Gothenburg.

This page is the official page for GIC on the Göta studentkår website. You will find a short presentation of our activities here, as well as a presentation of Göta and a calendar of events.

For more information on our activities, trips, and answers to your question, please visit the official GIC website.

 

I am an international student and I want to attend GIC’s activities.

Check out our activity schedule here. There is no need to ‘join’ GIC in order to attend our activities, you can just show up!

I am an international student and I want to have a student buddy.

We open up the registration page towards the end of each semester. For more information and how to sign up, go to Buddy Groups.

I am an international student and I want to participate in one of the interest groups.

You can read more about the interest groups and how to get in touch with them here.

I am a student at the University of Gothenburg and I want to help you organise events and activities for the international students at GU.

You can find information about what we do and how to become one of us here.

I have a question...

Please check our Frequently Asked Questions sections on Activities, the University, Accommodation, and Tips. It may be that someone has already asked us the same question.

 

I need to get in touch with GIC.

You can write to us at gic@gota.gu.se.

You can also find us on our Facebook page and our Facebook group for the year 2018-2019.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap