Läs- och skrivstöd

Information till dig med behov av läs- och skrivstöd.

Studenter som behöver lässtöd har rätt till anpassad kurslitteratur. Göteborgs universitetsbibliotek bjuder varje termin in till drop-in där de berättar mer om talböcker, appar, programvaror och lässtudio. 

Våren 2019 gäller följande tider

Måndag 28 januari 13.00-14.00 Humanistiska biblioteket, Seminarierum 2
Tisdag 29 januari 10.00-12.00 Biomedicinska biblioteket, lånedisken på plan 5
Tisdag 29 januari 15.00-17.00 Pedagogiska biblioteket 
Torsdag 31 januari 12.00-14.00 Samhällsvetenskapliga biblioteket, grupprum Oceanien samt Lässtudion, plan 5
Fredag 1 februari 11.00-13.00 Ekonomiska biblioteket, vid lånedisken på plan 3

 Läs mer på universitetsbibliotekets hemsida. >>

Ny lässtudio på Studietorget Hälsovetarbacken

Lässtudion är ett resursrum som är utrustat med tekniska hjälpmedel för studenter i som är behov av läs- och skrivstöd på grund av dyslexi, synnedsättning eller andra typer av funktionsvariationer. Den kan bokas av personer som fått tillstånd för förstärkt biblioteksservice av GU:s samordnare för särskilt pedagogiskt stöd.

Läs mer >>

 

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap