Samarbetsorgan

Göteborgs Universitets Studentkårer, GUS

GUS är ett samarbetsorgan mellan tre av universitetets fyra studentkårer som arbetar med utbildningsbevakning och studenters arbetsmiljö mot universitetet. I detta arbete ingår att träffa rektor och anställda inom universitetets ledning för att tillsammans arbeta fram de bästa lösningarna för studenterna. GUS utser också studentrepresentanter till alla centralt beslutande och beredande organ på universitetet.

I GUS styrelse är alla medlemskårer representerade. Styrelsen träffas en gång i månaden. Den dagliga verksamheten sköts av presidiet och kansliet.

Kontakta GUS om du har har några frågor eller besök dem på Studenternas hus. 

Göteborgs förenade studentkårer, GFS

GFS är den samlade studentrösten i Göteborg mot politiker och andra politiska aktörer i Göteborg och regionen. 

GFS driver frågor så som byggandet av studentbostäder, psykisk ohälsa och hur staden ska byggas för att studenter ska inkluderas i stadsbilden.

Via GFS är Göta studentkår med och stiftar SGS studentbostäder och folkuniversitet. 

Sveriges förenade studentkårer, SFS

Genom att vara medlem i SFS deltar Göta studentkår i studentpolitiken på nationell nivå och driver frågor om bland annat höjt studiebidrag, mer studentbostäder och en jämnare fördelning av pengar till våra utbildningar. 

SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag ett femtiotal medlemskårer, vilka tillsammans samlar omkring en kvarts miljon studenter. Göta studentkår är medlem i SFS och deltar varje år i de olika medlemsmöterna och deltar med vår röst på SFS fullmäktige.

Genom att vara medlem i SFS bidrar vi till att skapa en samlad röst för alla studenter nationellt och får chansen att lyfta studentfrågor på nationellt plan.

Är du intresserad att läsa mer om vad SFS gör? Kika in på deras hemsida!

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>