Partners

Göta studentkår

Göteborgs universitet är ett av landets största lärosäten och vid universitetet studerar över 30 000 studenter. Studenternas rättigheter och förutsättningar bevakas av studentkåren. Göta studentkår bildades 1 juli 2010 och idag organiserar och företräder vi studenter och doktorander inom fem av Göteborgs universitets åtta fakulteter. Göta studentkår är den naturliga vägen för att träffa stadens många intelligenta, kreativa och nyfikna studenter.

Träffa och rekrytera studenterna

Söker ni personal, arbetar med varumärkesutveckling eller vill intressera studenter för er inriktning? Vi har många typer av samarbeten med olika företag och organisationer. Bland annat arrangerar vi mässor, arbetsmarknadsdagar, lunchföreläsningar och annat inom många olika utbildningsområden. Kontakta vår arbetsmarknadsstrateg Daiva Brazauskaite om du vill veta mer.

Daiva Brazauskaite
arbetsmarknad@gota.gu.se 
072 235 38 18

 

 

 

 

 

Bli en av våra förmånsgivare

Medlemsförmåner och samarbeten är ett förmånligt sätt att nå en stor kundgrupp. Vi vet vad studenter intresseras av. Informationen om våra utvalda samarbeten kan spridas i olika kanaler, som kårpresentationer, nyhetsbrev och sociala medier. Genom Göta studentkår kan ni locka studenter med information och erbjudanden. Vi har kontakterna och kanalerna, och en stor kunskap om vad som lockar studenter. Vi kan exempelvis erbjuda olika typer av plats på kårens hemsida, sektionernas facebooksidor samt utskick per mail och post. Kontakta Tobias Karlsson om du har frågor kring denna typ av samarbeten.

Tobias Karlsson
Kommunikatör
kommunikation@gota.gu.se
031-708 44 45

 

 

 

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap