Partners

Göta studentkår

Göteborgs universitet är ett av landets största lärosäten och vid universitetet studerar över 30 000 studenter. Studenternas rättigheter och förutsättningar bevakas av studentkåren. Göta studentkår bildades 1 juli 2010 och idag organiserar och företräder vi studenter och doktorander inom fem av Göteborgs universitets åtta fakulteter. Göta studentkår är den naturliga vägen för att träffa stadens många intelligenta, kreativa och nyfikna studenter.

Träffa och rekrytera studenterna

Söker ni personal, arbetar med varumärkesutveckling eller vill intressera studenter för er inriktning? Vi har många typer av samarbeten med olika företag och organisationer. Bland annat arrangerar vi mässor, arbetsmarknadsdagar, lunchföreläsningar och annat inom många olika utbildningsområden. Kontakta vår arbetsmarknadsstrateg Daiva Brazauskaite om du vill veta mer.

Daiva Brazauskaite
arbetsmarknad@gota.gu.se 
072 235 38 18

 

 

 

 

 

Bli en av våra förmånsgivare

Medlemsförmåner och samarbeten är ett förmånligt sätt att nå en stor kundgrupp. Vi vet vad studenter intresseras av. Informationen om våra utvalda samarbeten kan spridas i olika kanaler, som kårpresentationer, nyhetsbrev och sociala medier. Genom Göta studentkår kan ni locka studenter med information och erbjudanden. Vi har kontakterna och kanalerna, och en stor kunskap om vad som lockar studenter. Vi kan exempelvis erbjuda olika typer av plats på kårens hemsida, sektionernas facebooksidor samt utskick per mail och post. Kontakta Tobias Karlsson om du har frågor kring denna typ av samarbeten.

Tobias Karlsson
Kommunikatör
kommunikation@gota.gu.se
031-708 44 45

 

 

 

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>