Protokoll

Göta studentkår värdesätter transparens. Här publicerar vi protokoll från alla fullmäktigemöten och kårstyrelsemöten. Om du behöver se ett underskrivet original, vänligen besök vår expedition på Studenternas hus, Götabergsgatan 17.

Om du hittar brutna länkar eller har andra frågor kring innehållet på dessa sidor, vänligen kontakta vår organisationssekreterare på org.sek@gota.gu.se.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>