SPIRA Science

Spira Science - Arbetsmarknadsmässan för naturvetare

This text will follow in English.

Efter en lyckad invigningsmässa i början av 2018så återkommer Spira Science igen 2019! Just nu är vi inne i uppstartsfasen och letar efter företag och organisationer som du skulle vara vilja ha representerade på mässan. Har du en idé om vilka du hade velat träffa på vår mässa? 

Fyll i formuläret >>

Mässans mål är att studenter vid naturvetenskapliga fakulteten ska få kontakt med företag och organisationer relevanta för deras utbildning för att kunna få en fot in på arbetsmarknaden. Årets tema är "Ingångsjobb". Skulle du vilja vara med i projektgruppen eller är du intresserad av att ställa upp som funktionär under själva mässdagen? Hör av dig till oss genom mejladressen: spira.science@gota.gu.se.

Above text in English.

Spira Science - Natural Sciences Section's Labor Market

 After a successful opening at the beginning of the year, Spira Science will return again in 2019!  Right now we are in the start-up phase looking for companies and organizations that you would like to have represented at the fair. Do you have an idea of who you would like to meet at our fair?  Fill out the form >>  The goal of the fair is that students at the Faculty of Science should contact companies and organizations relevant to their education in order to get a job in the labor market. This year's theme is "Input Job". Would you like to join the project team or are you interested in setting up as a functionary during the trade fair day? Contact us by email: spira.science@gota.gu.se.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>