Studentinflytande

I Sverige har studenter rätt till inflytande när det kommer till sin utbildning och studiesituation. Detta regleras av Högskolelagen (1992:1434), 7 § Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Lag (2010:701).

Detta sker främst genom studentrepresentation, men kan också ske genom att studenter förmedlar åsikter till Göta studentkår som sedan kan driva detta i flera organ. Göta studentkår har enligt kårförordningens 16:e paragraf rätten att utse studentrepresentanter på fakulteterna där våra sektioner verkar.

Sektionerna hanterar också studentärenden. Dessa handlar ofta om avvikelser från de lokala reglerna på Göteborgs universitet, vilka reglerar sådant som när information om examinerande moment ska komma ut och liknande. Läs mer här >> 

Påverka din utbildning i tre steg:
1, Använd alltid din rättighet att göra kursvärderingar
2, Kontakta din sektion när du har åsikter eller när det sker avvikelser från reglerna
3, Bli studentrepresentant vid din institution, fakultet eller på centrala uppdrag

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>