Hoppa till huvudinnehåll

Information om Covid-19

Pressträff 9 oktober

Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans höll den 9 oktober en presskonferens och poängterade vikten av att just studenter fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, eftersom smittspridningen på många lärosäten i landet just nu ökar.

Information om Covid-19

Göta studentkår arbetar aktivt med att bevaka situationen kring covid-19 och dess påverkan på våra studenters studiesituation. Studentkårens fokus ligger just nu på att noggrant bevaka studenters rättigheter till en kvalitativ utbildning, situationen till trots. 

Att utbildningen nu går över till att ske på distans innebär inte att vi ställer lägre krav på utbildningens kvalitet. Alla studenter ska ha möjlighet att delta och studier ska kunna fortgå enligt studieplan i så stor utsträckning som möjligt. 

Nationellt följer vi genom samarbetet med Sveriges förenade studentkårer (SFS) frågan om en fortsatt säkrad inkomst från CSN, ingen student ska leva i ekonomisk otrygghet. 

Lokalt samarbetar Göteborgs studentkårer i syfte att upprätthålla en hållbar situation för studenter i Göteborg. Elin Gunnarsson, vice ordförande för Göteborgs Universitets Studentkårer (GUS), träffar universitetsledningen regelbundet.Göta studentkår har valt att stänga ner alla sektionskontor och minska på antalet fysiska möten inom organisationen för att minimera risken för smittspridning. Beslutet påverkar dock inte studentkårens arbete och Göta studentkårs förtroendevalda och personal finns tillgängliga för att hjälpa dig som student. 

Specifikt fokus lägger vi just nu på studenter med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vi har ett stort antal ämneslärarstudenter som kommer att påverkas av beslutet att stänga alla gymnasieskolor. Utbildningsvetenskapliga sektionen håller kontinuerlig kontakt med utbildningsvetenskapliga fakulteten för att noga bevaka förändringar i situationen. 

Om du har några frågor kring Göta studentkårs eller Göteborgs universitets arbete med COVID-19 kan du höra av dig till kårordförande på ordf@gota.gu.se eller till GU på corona@gu.se.

Under tiden, lyssna på myndigheternas och universitetets rekommendationer, håll dig uppdaterad och stanna hemma om du är sjuk.

 

Vi vill påminna om vikten av att begränsa ryktesspridning och spekulationer. Göteborgs universitet samlar all information om hur smittspridningen påverkar universitetet på 

 

https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Göteborgs universitet ställer om för att bidra till att bromsa smittspridningen av covid-19 i samhället. Generellt gäller följande vid GU:

  • Individen har ett stort ansvar. Alla måste bidra till att minimera smittspridningen.
  • Stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. Tvätta händerna ofta och håll avstånd till personer som hostar och nyser.
  • Res inte utomlands och överväg behovet av nationella resor noga.
  • Överväg behovet av konferenser och möten. Välj digitalt alternativ, senarelägg eller avboka.
  • Universitetet övergår i stort till andra examinationsformer än salstenta samt distansstudier och distansarbete.
  • Situationen kan förändras snabbt och det är viktigt att du håller dig uppdaterad. På denna sida hittar du aktuell info.