Hoppa till huvudinnehåll
Göta-mönster21

Psykrådet

Psykrådet är psykologiska institutionens grupp för studentsamverkan. Vi är en ideell förening som försöker att koordinera och samordna olika initiativ för och av studenter på institutionen. Vår vision är att psykologen ska få ett rikt studentliv där studenternas röster ska höras. Psykrådet arbetar i samarbete med Göta studentkår.

Via Psykrådet kan studenter på institutionen få ekonomiskt bidrag och tillgång till institutionens lokaler för att ordna olika slags aktiviteter. Exempelvis kan studenter få hjälp med att ordna filmvisningar om terapimetoder eller att få in externa föreläsare. Aktiviteter som anordnas genom Psykrådet annonseras vanligen genom Psykrådets facebook eller genom anslagstavlor på institutionen.

Mellan årsmötena är styrgruppen det högsta beslutande organet i Psykrådet och även de som utför det praktiska arbetet. Styrgruppen består av en grupp engagerade studenter i psykrådet som sammanträder med jämna mellanrum. 2021-2022 års styrgrupp består av Kevin Thylin, Karin Jonsson och Frida Eriksson.

Psykrådet står för samverkan mellan institutionen, studentgrupper och andra intresseorganisationer och företräder studenterna på ett slagfärdigt sätt. Att delta i studentlivet är enkelt och uppskattat. Engagemang skapar tillfällen att knyta nya kontakter och chanser att öva på användbara färdigheter. Psykrådet verkar för att erfarenhet och kunskap som finns bland studenterna sprider sig mellan kursgrupperna.

Föreningen är öppen för samtliga studenter på institutionen. Att bli medlem i Psykrådet är kostnadsfritt och innebär inga vidare krav, däremot har en större möjlighet att hålla sig uppdaterad om det som händer på institutionen.

Om du vill ordna någon aktivitet för studenter, komma i kontakt med någon av studentgrupperna, delta i styrgruppens arbete, eller bara veta mer, kontakta Psykrådet via mail. För att hålla dig uppdaterad på vårt arbete eller vad som händer på institutionen följ oss även gärna på facebook.

Vill du följa utbildningsbevakningens arbete så klicka in på vår drive. Här hittar du protokoll samt minnesanteckningar från psykrådets, beredningsgruppernas, och institutionsrådets möten!

Beredningsgrupper

Genom Psykrådet väljs studentrepresentanter till institutionens beredningsgrupper. I beredningsgrupperna diskuteras exempelvis kursutvärderingar och förändringar i undervisningen. Genom representation i beredningsgrupperna har vi studenter har stor möjlighet till inflytande över utbildningen och dess utformning. Det finns beredningsgrupper för psykologprogrammet, fristående kurser på grundnivå, samt fristående kurser på avancerad nivå.

Studentgrupper

Är du som student intresserad av ett speciellt ämne inom psykologi, eller vill engagera dig i studiesocial verksamhet? Då kan du ansöka om att gå med i en eller flera av de studentgrupper som finns på institutionen. Där kan du möta andra studenter med samma intressen, byta erfarenheter, anordna föreläsningar eller bokcirklar. Eller varför inte starta en egen? I den mån vi förmår, står vi gärna till buds med råd och stöd och med vårt nätverk av kontakter. Kontakta Psykrådet, så hjälps vi åt!

Studentarbetsmiljöombud - SAMO

Studentarbetsmiljöombud (SAMO) finns på samtliga institutioner på Göteborgs universitet och är utsedda av studenterna. SAMO är med och känner av hur personen själv och studiekamraterna upplever arbetsmiljön, viktiga synpunkter som SAMO sedan förmedlar vidare till dem som är ansvariga för vår arbetsmiljö. Ombudet arbetar tillsammans med exempelvis lärare, prefekter och de arbetsmiljöombud som väljs bland de anställda, samt sin studentkår för att se till att studenterna får sina röster hörda för en god studiemiljö. Om du vill ha kontakt med psykologiska institutionens SAMO eller har frågor och kommentarer om arbetsmiljö så kan du höra av dig till samo.psy@gota.gu.se eller till Psykrådet direkt.

Psykrådet logga