Hoppa till huvudinnehåll

Just nu söker vi… DIG! Om du vill bli studentrepresentant och föra studenternas talan gentemot universitetet så har du hittat helt rätt.

Här hittar du alla studentrepresentantsuppdrag som just nu är sökbara. Klicka på uppdraget för att läsa mer om det och ansöka.

För att kunna bli vald till studentrepresentant behöver du vara medlem i Göta studentkår. Val till uppdrag på sektionsnivå görs av respektive sektionsstyrelse medan universitetsövergripande uppdrag väljs av GUS.

Filtrera

Filtrera per institution eller fakultet. Väljer du fakultet visas alla uppdrag på den fakulteten.
Filtrera på studentrepresentant (grundläggande eller avancerad nivå), doktorandrepresentant eller SAMO.
Uppdragsorgan Typ av uppdrag Kontaktperson
Institutionsrådet för institutionen för svenska
Institutionen för svenska språket
Studentrepresentant grundläggande nivå Stina Arketeg
Arbetsvetarprogrammets programråd
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Studentrepresentant grundläggande nivå Lucas Fritzon
SAMO - Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Studentarbetsmiljöombud Emil Berglind
SAMO - JMG
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Studentarbetsmiljöombud Emil Berglind
Programråd kommunikationsprogrammet
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Studentrepresentant grundläggande nivå Stina Arketeg
Programråd för evidensbasering
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Studentrepresentant grundläggande nivå Stina Arketeg
Programråd MLT
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Studentrepresentant grundläggande nivå Stina Arketeg
Programråd Liberal Arts
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Studentrepresentant grundläggande nivå Stina Arketeg
Programråd gendering practices
Humanistiska fakulteten
Studentrepresentant grundläggande nivå Stina Arketeg
Lokal arbetsmiljöansvarig
Institutionen för kulturvetenskaper
Studentarbetsmiljöombud Stina Arketeg
Prefektens beslutsmöte IKI
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
Arbetsmiljögrupp IKI
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
Programråd kandidatprogram i hälsopromotion
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
Institutionsråd IKI
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
VFU samverkansgrupp ämneslärarprogrammet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
VFU samverkansgrupp yrkeslärarprogrammet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
VFU samverkansgrupp ULV/VAL-programmet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
VFU samverkansgrupp Kompletterande Pedagogisk Utbildning förhöjd studietakt (KPU-f)
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
VFU samverkansgrupp Kompletterande Pedagogisk Utbildning ordinarie studietakt (KPU)
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
VFU samverkansgrupp grundlärarprogrammet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
VFU samverkansgrupp förskolelärarprogrammet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
VFU-beredningen
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
Utbildningsutskottet
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
Prefektens beslutsmöte IPS
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
Arbetsmiljögrupp IPS
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Studentrepresentant grundläggande nivå Carl Hedin
Uppdrag
Institutionsrådet för institutionen för svenska
Institutionen för svenska språket
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Arbetsvetarprogrammets programråd
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Mötesarvode: Ja
Uppdraget pågår t.o.m:
SAMO - Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Uppdraget pågår t.o.m:
SAMO - JMG
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd kommunikationsprogrammet
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd för evidensbasering
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd MLT
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Liberal Arts
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd gendering practices
Humanistiska fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Lokal arbetsmiljöansvarig
Institutionen för kulturvetenskaper
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Prefektens beslutsmöte IKI
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Arbetsmiljögrupp IKI
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd kandidatprogram i hälsopromotion
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Institutionsråd IKI
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
VFU samverkansgrupp ämneslärarprogrammet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
VFU samverkansgrupp yrkeslärarprogrammet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
VFU samverkansgrupp ULV/VAL-programmet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Engelska
Uppdraget pågår t.o.m:
VFU samverkansgrupp Kompletterande Pedagogisk Utbildning förhöjd studietakt (KPU-f)
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
VFU samverkansgrupp Kompletterande Pedagogisk Utbildning ordinarie studietakt (KPU)
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
VFU samverkansgrupp grundlärarprogrammet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
VFU samverkansgrupp förskolelärarprogrammet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
VFU-beredningen
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Utbildningsutskottet
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Prefektens beslutsmöte IPS
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Arbetsmiljögrupp IPS
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Arbetsmiljögrupp IPS
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Yrkeslärarprogrammet
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Speciallärar/Specialpedagogprogrammet
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd kandidatprogram i pedagogik
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Institutionsråd IPS
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Prefektens beslutsmöte IDPP
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Arbetsmiljögrupp IDPP
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Utbildning för hållbar utveckling - masterprogram
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Kompletterande Pedagogisk Utbildning föhöjd studietakt (KPU-f)
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Kompletterande Pedagogisk Utbildning ordinarie studietakt (KPU)
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Grundlärarprogrammet 4-6
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Grundlärarprogrammet F-3
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Grundlärarprogrammet fritidshem
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd masterprogram i didaktik
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Institutionsråd IDPP
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Institutionsråd IDPP
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Arbetsmiljögrupp IPKL
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Förskollärarprogrammet
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd International master programme in Information technology and learning
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Engelska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Miljöberedningen
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Arbetsgruppen för undersökning av möjligheter kring hybridundervisning
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Utbildningsråd för kompletterande lärarutbildningar, ULV och VAL
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Uppdraget pågår t.o.m:
Miljöberedningen
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Lokalkommittén
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Lärarförslagsnämnden
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Lokala arbetsmiljökommittén
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Statsvetenskapliga Masterprogrammet: Politik och Psykologi om hållbar utveckling, programrådet
Statsvetenskapliga institutionen
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Statsvetenskapliga Masterprogrammet, programrådet
Statsvetenskapliga institutionen
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd översättningsprogrammet
Institutionen för språk och litteraturer
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd för Tysk samtidslitteratur och kultur
Institutionen för språk och litteraturer
Mötesarvode: Ja
Uppdraget pågår t.o.m:
Programrådet internationella språk.prog
Institutionen för språk och litteraturer
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programnämnd för Master's Programme in Strategic Human Resource Management and Labour Relations
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Engelska
Uppdraget pågår t.o.m:
Samverkansberedningen
Naturvetenskapliga fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd Arkeologisk praktik och teori
Institutionen för historiska studier
Mötesarvode: Ja
Lokala arbetsmiljögruppen
Institutionen för svenska språket
Mötesarvode: Ja
Kursplanegruppen
Institutionen för svenska språket
Mötesarvode: Ja
Prefektsbeslutsmöte
Institutionen för kulturvetenskaper
Mötesarvode: Ja
Utbildningsråd Praktisk filosofi
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Mötesarvode: Ja
Utbildningsråd Lingvistik
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Mötesarvode: Ja
Lokala arbetsmiljögruppen
Institutionen för språk och litteraturer
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Geovetarcentrums Instutitionsråd
Institutionen för geovetenskaper
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd kandidatprogram i kostekonomi
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd kandidatprogram i sports coaching
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Institutionsråd Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap (IKI)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd masterprogram i utbildningsledarskap
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m: