Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Bereder frågor för institutionens arbetsmiljöarbete med koppling till personal och studenters fysiska och psykolosociala arbetsmiljö.

Uppdragsorgan:
Arbetsmiljögrupp IKI
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Kontaktperson:
Lisa Nilsson Nadj
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska