Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Institutionens beredningsgrupp för mastersprogrammet i psykologisk vetenskap där man diskuterar och bereder frågor gällande den utbildning som bedrivs på den psykologiska institutionen. 

Uppdragsorgan:
Beredningsgrupp för mastersprogrammet i psykologisk vetenskap - Psykologiska institutionen
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant avancerad nivå
Fakultet/Institution:
Psykologiska institutionen
Kontaktperson:
Charlotta Pettersson
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska