Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Studentrepresentant för extern bedömargrupp för vid utbildningsutvärderingar. 

6000 kr arvode och förväntas delta på 6 olika möten samt ett platsbesök.

Uppdragsorgan:
Extern bedömargrupp för utbildningsutvärdering IT-fakulteten
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
IT-fakulteten
Kontaktperson:
Thor Axell
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska