Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Lärarförslagsnämnden bereder ärenden som rör läraranställningar som fordrar vetenskapliga, konstnärlig eller motsvarande yrkesmässig kompetens vid fakulteten. I nämndens uppdrag ingår att bereda ärenden för både fakultet och institution. Som studentrepresentant är du med och är delaktig i dessa beslut.

Uppdragsorgan:
Lärarförslagsnämnden
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Kontaktperson:
Charlotta Pettersson
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska