Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Som studentarbetsmiljöombud (SAMO) i Lokala arbetsmiljögruppen (LAG) vid Institutionen för svenska språket är du med och utvecklar arbetsmiljön vid din institution. Frågor som diskuteras kan handla om både fysisk och digital arbetsmiljö, och din roll är att bidra med studenternas perspektiv på frågor. Du kommer även samarbeta med andra SAMO vid Humanistiska fakulteten. Mötesarvode samt uppdragsarvode utgår. 

För att bli SAMO behöver du vara intresserad av studenters arbetsmiljö samt medlem i Göta studentkår. Det spelar ingen roll om du går ett program eller en fristående kurs. Hör av dig till humsek@gota.gu.se för att anmäla ditt intresse eller få mer information.

Uppdragsorgan:
Lokala arbetsmiljögruppen
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Institutionen för svenska språket
Kontaktperson:
Daniel Johansson
Mötesarvode:
Ja