Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Som studentrepresentant för Masterprogrammet i statsvetenskap sitter du i programrådet och företräder studenterna där.

Uppdragsorgan:
Statsvetenskapliga Masterprogrammet, programrådet
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant avancerad nivå
Fakultet/Institution:
Statsvetenskapliga institutionen
Kontaktperson:
Lucas Fritzon
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska