Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Som studentrepresentant i översynsgruppen för mastersprogrammet på institutionen för socialt arbete företräder du studenterna där gällande eventuella ändringar och förbättringar av programmet.

Uppdragsorgan:
Översynsgrupp mastersprogrammet - Socialt arbete
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant avancerad nivå
Fakultet/Institution:
Institutionen för socialt arbete
Kontaktperson:
Charlotta Pettersson
Uppdraget pågår t.o.m.
Språk:
Svenska