Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Uppdragsorgan:
Programråd - Institutionen för globala studier
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Institutionen för globala studier
Kontaktperson:
Charlotta Pettersson
Uppdraget pågår t.o.m.