Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Studentarbetsmiljöombudet representerar studenterna vid den statsvetenskapliga institutionen i arbetsmiljöfrågor, bland annat genom att närvara vid arbetsmiljömötet 1g/termin.

Uppdragsorgan:
SAMO - Statsvetenskapliga instiutionen
Typ av uppdrag:
Studentarbetsmiljöombud
Fakultet/Institution:
Statsvetenskapliga institutionen
Kontaktperson:
Emil Berglind
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska