Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

I utbildningsrådet behandlas viktiga frågor för utbildningar i praktisk filosofi på grundnivå och avancerad nivå. Det kan handla om frågor så som examination, kurslitteratur eller schemaläggning. Som studentrepresentant är det ditt uppdrag att bidra med studenternas perspektiv, då det är ditt expertområde. 

Du som söker behöver ha ett engagemang för utbildningskvalitet och vara medlem i Göta studentkår. Mötesarvode utgår. Det spelar ingen roll om du studerar fristående kurser eller på ett program. Hör av dig till humsek@gota.gu.se för att anmäla ditt intresse eller få mer information. 

Uppdragsorgan:
Utbildningsråd Praktisk filosofi
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Kontaktperson:
Daniel Johansson
Mötesarvode:
Ja