Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Uppdragsorgan:
Geovetarcentrums Instutitionsråd
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Institutionen för geovetenskaper
Kontaktperson:
Lovisa Theander
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska