Hoppa till huvudinnehåll
ctrl_it

Ctrl-It

Ctrl-IT är ett utskott för alla studenter på IT fakulteten. Vi arbetar för en jämställd fakultet
samt ett mer jämställt näringsliv genom att stärka alla oavsett bakgrund och könstillhörighet.
Detta görs genom att rusta studenter med ett tryggt och starkt nätverk samt relevant
kunnande.
Ctrl-IT skapades 2019 av en grupp studenter på Systemvetenskapsprogrammet. Vårt uppdrag
är att skapa forum för studenter som vill nätverka samt engagera sig i frågor om mångfald,
inkludering samt jämställdhet på universitetet. Ctrl-IT kommer även att skapa en brygga
mellan företagen och studenterna i just dessa frågor.
Aktiviteter som vi erbjuder är studiecirklar, gästföreläsningar, inspiration events samt
studiebesök. Vi går även ut till skolor och håller i workshops.
Information om events och annat postas främst på Instagram. Så in och följ oss på @ctrlitgu