Hoppa till huvudinnehåll
pedagogpris

Nominera till pedagogiskt pris och studiemiljöpris!

Samhällsvetenskapliga fakulteten öppnar nu för nominering av kandidater till 2022 års pedagogiska pris och studiemiljöpris!

Respektive pris är på 50 000 kronor och tilldelas pristagarens/pristagarnas institution.

 

Det pedagogiska priset kan gå till enskild lärare, lärarlag, en utbildning eller ett lärarlett projekt som har bidragit till en särskilt framgångsrik insats för utbildningskvaliteten och/eller den pedagogiska utvecklingen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Nominera någon här! 

Studiemiljöpriset kan gå till anställda, en utbildning, en administrativ enhet eller en organisation med studie- eller undervisningsaktiviteter som har varit bidragande till utvecklingen och främjandet av pedagogiska, organisatoriska och/eller sociala instanser eller på annat sätt förbättrat studenternas och/eller doktoranders studiemiljö vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Nominera någon här!

 

Deadline är 31 mars!

Fler nyheter