Hoppa till huvudinnehåll
Nominera

Nomineringen till förtroendeuppdrag 2024/25 är öppen!

Den 20 april håller vårt nyvalda fullmäktige ett första konstituerande möte. Under detta möte väljs exempelvis Göta studentkårs nästa kårordförande, Sektionsordförande till alla sektioner och övriga förtroendeuppdrag.

Mellan den 15 februari och 10 mars är nomineringen för nedanstående uppdrag öppen. I korthet går det till så här:

  1. Nomineringen öppnar. Alla medlemmar kan nominera sig själv eller en annan medlem till något av uppdragen.
  2. Alla nominerade granskas av Valberedningen, som löpande kallar kandidater till intervju för de olika positionerna.    
  3. Valberedningen sammanställer en förordan, ett förslag på vilka de anser bör väljas till respektive post.    
  4. Kårfullmäktige läser förordan, vid behov ställer kompletterande frågor till kandidaterna och röstar under konstituerande fullmäktigemötet den 20 april.

Observera att du (eller den som du nominerar) behöver vara medlem i Göta studentkår för att kunna bli vald till något av uppdragen. 

De uppdrag som vi nu öppnar nomineringen för är följande:

Uppdrag på heltid (samtliga av dessa uppdrag är arvoderade)
Övriga förtroendeuppdrag (ej heltid)

Följande roller finns som ledamot i en sektionsstyrelse:

Vad går uppdragen ut på?

Enklaste sättet att besvara den frågan är antingen genom att läsa våra uppdragsbeskrivningar som finns här. Är du fortsatt nyfiken och vill veta mer kan du kontakta respektive företrädare här. Vänligen observera att svenska är organisationens arbetsspråk, således är det viktigt att man har en grundläggande förståelse.

Övriga tider att hålla koll på!

Du som väljs till ett heltidaruppdrag måste närvara under överlämningen, som är de veckor där du kommer att introduceras till ditt uppdrag och få ta del av viktig information och kunskap samt såklart träffa dina framtida kollegor! Överlämningen sker mellan perioden 10 juni och 30 juni och sker under dagtid med utgångspunkt från Studenternas hus. Överlämningen är givetvis arvoderad.

  • 1-2 dagar i maj (bestäms i samråd med företrädare)
  • Hela överlämningen (fr.o.m 10 juni t.o.m 30 juni)

Uppdraget startar officiellt den 1 juli 2024 och pågår till och med 30 juni 2025. 

Fler nyheter