Hoppa till huvudinnehåll
Bild på mynt

Sök medel från donationen Studenternas Hus!

Sedan 2016 delas medel ut från donationen Studenternas Hus för verksamhet som bidrar till målet
att göra huset till ett innovativt och levande studentcentrum - en mötesplats med studentkårsrelaterat verksamhet. Då mycket verksamhet sker under terminens första veckor vill vi från donationen Studenternas Hus rikta oss särskilt till kårföreningar, studentgrupper och andra som medverkar i samband med mottagningsverksamhet som äger rum vid vårens terminsstart med uppmaning om att söka medel från donationen för arrangemang som äger rum på Studenternas Hus vid terminsstart.

Vad kan man få medel för?

Genom åren har donationen bidragit till att finansiera mindre och större arrangemang såsom sittningar, föreläsningar, konserter, fester och andra sammankomster av och för studenter vid Göteborgs universitet. Endast fantasin sätter gränsen för vad man kan få medel för. Man kan exempelvis få ekonomiskt stöd för att finansiera underhållning, mat, säkerhetsvakter, eller för att subventionera biljettpriset för att så många studenter som möjligt ska kunna medverka. Enda begränsningarna är att inga pengar får gå till att bekosta alkohol.

Vid beslut gällande inkommen äskan om medel tas i beaktande i förväntat antal studenter som medverkar vid arrangemanget, liksom om arrangemanget vänder sig till studenter från mer än en fakultet/studentkår.

Hur ansöker vi?

Äskan från donationen Studenternas Hus skickas till studenternashus@gu.se, och ska innehålla
följande:

  • Vilken/vilka som ansöker om medel, inkl. info om studentkår
  • Kontaktperson (ansvarig för ansökan)
  • Beskrivning av ändamål
  • Förväntad målgrupp (inkl. uppskattat antal)
  • Bifogat budgetunderlag (inkl. ev. buffert)

I ansökan ska det framgå att arrangemanget är förankrat hos kårordförande, exempelvis genom
underskrift eller vidarebefordrat mail.

Beslut om utdelning från donationsmedel fattas av beredningsgruppen för Studenternas Hus. För att
garanterat få besked om äskan inför januari 2023 ska äskan inkomma senast 17/11. Besked om
finansiering kommer efter beredningsgruppens sammanträde 24/11.

Redovisningskrav

Beviljade medel utbetalas mot redovisning efter genomfört projekt/arrangemang. Personen som står som ansvarig för äskan ansvarar för att redovisning inkommer senast en månad efter avslutat projekt/event.

Frågor?

Vill ni diskutera en idé eller har frågor är ni varmt välkomna att kontakta studenternashus@gu.se.

Fler nyheter