Hoppa till huvudinnehåll

Studenternas hus - historia och relation till Göta studentkår

Studenternas hus

Studenternas hus - historia och relation till Göta studentkår

Är du på jakt efter hur du kan boka Studenternas hus? Skicka ett mejl till info@gota.gu.se med din bokningsförfrågan!

När Göteborgs högskola grundades 1891, bildades den första studentföreningen vid Göteborgs högskola som är i direkt förlaga till det som idag är Göta studentkår. År 1907 blir studentföreningen studentkår, och år 1915 upplåter stadsfullmäktige tomten där Studenternas hus står idag till studentkåren.

Den första delen av det som idag är Studenternas hus var klart 1932 och den andra delen stod klar 1967. Under den här tiden ägs och förvaltas huset av studentkåren. På 90-talet får studentkåren ekonomiska problem och fastigheten säljs till Göteborgs universitet. Några år därpå bestäms i lag att statliga myndigheter inte får äga fastigheter och Göteborgs universitet försöker då under många år sälja fastigheten. Kvar finns dock ett krav om att verksamheten på tomten måste användas till studentfrämjande ändamål vilket gjorde det svårt att få det sålt. Sedan några år tillbaka är dock fastigheten såld till bolaget Platzer och Göteborgs universitet hyr sedan huset av dem, för att i sin tur upplåta lokalerna till Göta studentkår, Konstkåren och andra studentfrämjande aktörer. Intentionen från Göteborgs universitet är fortfarande att de vill att samtliga fyra studentkårer vid Göteborgs universitet (Sahlgrenska akademins studentkår, Handelshögskolans i Göteborgs studentkår, Konstkåren och Göta studentkår) ska kunna använda huset.

 

Studenternas hus, alla studenter vid Göteborgs universitets hus

I Studenternas hus finns idag en mängd utrymmen som är avsedda för studentverksamhet. Exempel på dessa är en kårpub, studieplatser, bokhandel för studentlitteratur samt förråd och tillhåll för föreningar. 

Intentionen med Studenternas hus är att lokalerna ska finnas för alla studenter oavsett studentkår. Att just Göta studentkår har fått möjligheten att vara den studentkår som upplåter lokalen har troligtvis med tradition att göra (det var Göta studentkårs föregångare Filosofiska fakultetens studentkår som tidigare ägde huset) men även för att Göta studentkår är den största av studentkårerna. 

Göteborgs universitet tillsammans med studentkårerna men också Göteborgs stad vill ha ett levande studentliv, men lokaler att arrangera större sociala event i finns tyvärr inte i mängder. I Studenternas hus finns det möjligheter i form av lokaler för både större och mindre sammankomster samt tillgång till bland annat kök för att laga mat och scen för att kunna uppträda. Göta studentkår välkomnar varmt alla typer av studentengagemang i huset!

 

Nå visionen för Studenternas hus

Alla aktörer som arbetar med Studenternas hus på något sätt är överens om att vi behöver göra en storsatsning på huset, för att återställa huset till var det en gång var – ett centrum för allt studentliv i Göteborg. I linje med den visionen finns det mycket som behöver fokuseras på och många olika satsningar kommer att behöva genomföras för att huset skall nå upp till sin vision. Göta studentkår vill verkligen kunna erbjuda Göteborgs universitets studenter en studiesocial plattform som är en självklar del av studentlivet i Göteborg genom de lokaler vi förvaltar över i Studenternas hus. En fungerande studentverksamhet möjliggör att studenter har en naturlig plats där de kan umgås tillsammans. 

Att studenter från alla delar av Göteborgs universitet upptäcker och använder Studenternas hus är något som Göta studentkår kontinuerligt arbetar för. 

 

Hitta hit:

Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg