Hoppa till huvudinnehåll

Studentinflytande

Studentinflytande

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. 

Högskolelagen, kapitel 2 paragraf 7

Studenter i Sverige har lagstadgad rätt till så kallat studentinflytande.

Studenters rätt till att vara med och påverka universitetets verksamhet regleras i Högskolelagen, i vilken studenters rätt till närvaro vid beslutsfattning och beredning slagits fast. Studentinflytande bedrivs oftast genom studentrepresentation och betyder i praktiken att ett antal studenter väljs till att representera alla universitetets studenter i de organ och råd som behandlar frågor knutna till utbildning och arbetsmiljö. 

Rätten att utse studentrepresentanter

Det är bara studentkårer som, enligt studentkårsförordningens 16 paragraf, har rätt att utse studentrepresentanter. På fem av Göteborgs universitets totalt åtta fakulteter är det Göta studentkårs rätt och ansvar att representera studenterna. Göta studentkårs arbete med studentinflytande tar dock inte slut vid valet av studentrepresentanter. 

Hur arbetar vi med studentinflytande?

Göta studentkår arbetar varje dag, på sektionerna med fakultetsspecifika frågor samt centralt med större påverkansfrågor, med studentinflytande gentemot Göteborgs universitet såväl som mot studentstaden Göteborg. Göta studentkårs vision är att säkerställa en utbildning att vara stolt över för alla studenter vid våra fem sektioner, något vi alltid arbetar aktivt med men som vi lättast uppnår tillsammans med dig som är student.

Kan vem som helst bli studentrepresentant? Även jag?

Så klart! Enda kravet är att du är medlem i Göta studentkår. Vi tillsätter varje år hundratals studentrepresentanter i universitetets olika råd, arbetsgrupper och styrelser.

Vi utbildar dig och ger dig de verktyg du behöver för att lyckas med uppdraget. Vi finns med dig hela vägen med råd och stöttning när du behöver.

Som studentrepresentant i ett visst organ läser du in dig på handlingar, deltar i möten och har rösträtt och rätt att uttala dig på samma villkor som övriga ledamöter. Du utgår ifrån Göta studentkårs åsiktsdokument och övriga styrdokument och för fram studenternas åsikter och tillvaratar studenternas unika intressen och perspektiv vid förhandlingarna.

Vad får jag som studentrepresentant?
  • En möjlighet att påverka på riktigt
  • En fin merit att sätta på cv:t
  • En chans att knyta kontakter och lära dig mer om hur universitetet (och liknande organisationer!) fungerar
  • Många uppdrag är arvoderade!
Lediga uppdrag

Klicka här för att läsa mer om vilka uppdrag vi just nu söker att tillsätta.

Påverka din utbildning i tre steg:
Påverka din utbildning i tre steg:
  1. Använd alltid din rättighet att göra kursvärderingar
  2. Kontakta din sektion när du har åsikter eller när det sker avvikelser från reglerna
  3. Bli studentrepresentant vid din institution, fakultet eller på central nivå.

Tycker du att studentinflytande är viktigt?