Hoppa till huvudinnehåll

Göteborgs Akademiska Symfoniorkester

Göteborgs Akademiska Symfoniorkester bildades 1999 och består idag av ungefär 40 stycken studente

Nu söker vi en student som vill representera GFS i RISH

RISH är en stipendiefond för utländska gäststuderande i Göteborg.

Uppsatser belönas

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne utlyser tre stipendier på vardera 3000:- till uppsatsskrivare

Ansökningen för föreningsstatus är nu öppen!

Den 27 april öppnar Göta studentkår upp för ansökningar till föreningsstatus.

Val till suppleanter i SGS styrelse

Vill du vara studenternas röst i Göteborgs största studentbostadsaktör?

Utlysning av centrala studentrepresentantsuppdrag

Nu söker vi dig som vill föra studenternas talan i centrala nämnder, kommittéer och arbetsgrupper

Fyllnadsval - nominera till heltidarposter och andra viktiga uppdrag!

På konstituerande fullmäktigemötet den 4 april, som också live-sändes på facebook, valdes följand

Akademiska kören

Akademiska Kören (AK) bildades 1919 vid Studentkåren vid dåvarande Göteborgs Högskola.

Sitter du fast i första paragrafen? Hjälp finnes!

Enheten för akademiskt språk (ASK) på Göteborgs universitet erbjuder hjälp till dig som skriver u

Välkommen till vårt första digitala konstituerande fullmäktigemöte!

Med hänvisning till risken för spridning av coronaviruset har Göta studentkår valt, som många and

Prenumerera på Kårövergripande